Lidmaatschappen

Eurocord

Eurocord is een non-profit associatie die de gemeenschappelijke belangen van bedrijven en organisaties in de (Europese) touwindustrie vertegenwoordigt. Ze bestudeert gemeenschappelijke problemen en werkt aan de vorming van standpunten van de industrie als geheel. De associatie werkt samen met internationale organisaties, Europese overheden en instellingen. Eurocord is actief op elk technisch gebied dat van belang is voor de leden, zoals normalisatie, afvalbeheer, verpakkingsrichtlijnen en productaansprakelijkheid.
Van der Lee heeft zich aangesloten bij Eurocord als Active Twine & Rope-lid.

www.eurocord.com

 

NVVS

De Nederlandse Vereniging Van Scheepsleveranciers (NVVS) streeft ernaar de scheepsbevoorradingsindustrie op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Zij doet dit door het bevorderen van een efficiënte scheepsbevoorrading en serviceverlening door haar leden. Voorts streeft zij naar optimale verhoudingen tussen de leden onderling. Dit alles met het doel de economische positie en de reputatie van de branche te versterken.

www.nvvs-online.nl