Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website, www.gvanderlee.com. Door het bezoeken van deze website en/of het gebruiken van de informatie op deze website verklaart u zich akkoord met de toepassing van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks het feit dat Touwfabriek G. van der Lee zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Touwfabriek G. van der Lee niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Van der Lee garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Van der Lee wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand. Bovendien, wanneer Van der Lee naar websites van derden verwijst, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten worden aanbevolen door Van der Lee. Bijgevolg aanvaardt Van der Lee geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is dan ook voor risico van de gebruiker.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank in Rotterdam is exclusief bevoegd.